top of page

MIJN WERK

Als...

Docent

Ik heb als theaterdocent ervaring in het basis-, middelbaar-, beroepsonderwijs en de vrije tijd. In mijn lessen kan je verschillende disciplines, persoonlijke verhalen, speelse theateroefeningen en een hoop lol verwachten. Ik houd ik me bewust bezig met het benaderen van mijn leerlingen in hun culturele, familiale en historische context.

Door bewust te zijn van de context van mijn leerlingen, kan ik hier op inspelen in mijn lessen. Ik creëer ruimte voor de verschillende verhalen en betrek kwetsbare leerlingen door vertrouwde context aan te halen. 

Momenteel geef ik drama en CKV lessen op 't Montessori College Twente en werk ik als freelancer voor de Theatermakerij in Enschede.

 

In de periode 2023-2024 heb ik gewerkt als theaterdocent op de ISK in Deventer. Hier gaf ik les aan leerlingen tussen de 11 en 18 jaar die de Nederlandse taal lerende zijn om op een hoog genoeg niveau door te kunnen stromen naar regulier-, beroepsonderwijs of inburgering. 

Voor Jeugdtheater Hofplein heb ik schooljaar 2022-2023 gewerkt als theaterdocent op OBS Blijvliet, hier gaf ik les aan de groepen 1 t/m 8. Ook werd ik op diverse locaties in Rotterdam ingezet op het geven van workshops aan diverse groepen en leeftijden om deze kennis te laten maken met theater.

Maker

Als theatermaker ben ik onderzoekend en procesgericht. Ik heb gevoel voor het theatraliseren van autobiografische verhalen en vind het belangrijk dat iedere betrokkene in een maakproces zich kan verhouden tot de thema's en stof waar we mee werken.

 

In een ideaal maakproces worden krachten benut en verantwoordelijkheid (en hierdoor eigenaarschap) gegeven aan iedereen die meewerkt. Ik werk graag collectief of met meerdere makers/begeleiders vanuit verschillende disciplines als vormgeving, fashion, muziek, beeldende kunst, dans en interactieve performance. 

Momenteel werk ik voor de Theatermakerij in Enschede als spelcoach en regieassistent binnen de Maakers. Dit is een samenwerking van de Theatermakerij en de Nederlandse Reisopera waarin jong theatertalent uit Oost-Nederland zelf speelt, zingt en musiceert in een muziektheaterproductie die ze maken onder begeleiding van professionals. 

Beschermjasser

In 2023 heb ik de Basistraining Beschermjassen gevolgd naar aanleiding van mijn onderzoek naar beschermjassen in de theaterles. In juni 2023 organiseerde ik 'HET PROGRAMMA Beschermjassen in het (educatieve) theater werkveld'. 

 

Ik ben ervan overtuigd dat bekendheid en het toepassen van beschermjassen in het theater werkveld van grote waarde kan zijn voor het creëren van ruimte voor diversiteit en veiligheid. Zowel binnen lessen als maakprocessen en op de scholen voor theater als in de theaters.

'HET PROGRAMMA' is een staartje waard. Mocht je dit samen willen vormgeven, in bijvoorbeeld een workshop of cursus, stuur me een bericht.

De verdieping in Beschermjassen heeft me geïnspireerd om elementen uit dit model  te vertalen naar speloefeningen voor in de theaterles. Een van mijn favoriete speloefeningen is het maken van familieportretten, naar aanleiding van leren over genogrammen:

 

'Er komt een leerling voor de groep staan die vertelt met wie die woont. De namen van de familieleden/huisgenoten worden genoemd en wat deze personen vaak of graag in huis doen. Terwijl iedereen wordt voorgesteld, rollen we automatisch in gesprek over wat er thuis bijvoorbeeld wordt gekookt of welke spelletjes er worden gespeeld. Wanneer we weten hoeveel personen in het huis wonen, hoe ze heten en wat ze doen, mag de leerling iedere huisgenoot/familielid positioneren door voor elk persoon een klasgenoot uit te kiezen. De leerling voor de groep regisseert nu diens klasgenoten en is in dit geval expert.

Het valt me op dat de kinderen om wiens familie het gaat, de andere leerlingen durven te corrigeren als iemand in een andere positie gaat staan dan aangegeven. Ik vind het interessant om te zien hoe snel de kinderen op de vloer zich aanpassen naar de aanwijzingen van hun klasgenoot. Mijn collega en ik zijn helemaal stil. Enkel wanneer de klok ons in de weg zit, begeleiden we het tempo.

Wanneer ieder familielid in positie staat, doen wij net alsof we een camera in handen hebben en tellen af... 3, 2, 1, klik!'

 

bottom of page